CHICCO ISOFIX AND LATCH SYSTEM Archives - Kiddo Pacific

Tag Archives: CHICCO ISOFIX AND LATCH SYSTEM

CHICCO ISOFIX AND LATCH SYSTEM

CHICCO BABY ON BOARD สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการเลือกซื้อคาร์ซีท

จากข้อมูลของสำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข พบว่าในแต่ละปีจะมีเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ประสบอุบัติเหตุจากการโดยสารรถยนต์ รถปิกอัพ หรือรถตู้กว่า 5500 รายต่อปี หรือ 15 คนต่อวัน เป็นการบาดเจ็บรุนแรงที่ต้องการการนอนพักรักษาตัวหรือสังเกตอาการในโรงพยาบาลประมาณ 1400 คนต่อปี และเสียชีวิตรวมประมาณ 70 คนต่อปี ในจำนวนนี้เป็นรถปิกอัพกว่า 1190 ราย และรถยนต์ทั่วไปอีก 170 ราย ในช่วง 10 วันของเทศการสงกรานต์ จะมีเด็กบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนประมาณ 1100 ราย เป็นการบาดเจ็บรุนแรงที่เกิดจากการโดยสารรถยนต์ รถตู้ รถปิกอัพ ประมาณ 132 ราย ในจำนวนนี้มีการเสียชีวิตจำนวน 6 ราย เมื่อรถยนต์มีการเบรกอย่างกระทันทัน หักเลี้ยวขวาอย่างฉับพลัน หรือ ชนอย่างรุนแรง สิ่งที่เกิดขึ้นในทันทีก็คือ ร่างของเด็กๆ จะหลุดลอยจากที่นั่ง ไปอัดกับแผงคอนโซลน้ารถ ปะทะกับกระจกหน้ารถ แล้วทะลุลอยละลิ่วออกนอกรถ หรือ ประตูรถเปิดออก แล้วเด็กกระเด็นออกนอกรถ ด้วยรูปร่างเล็กบอบบางของเด็กๆ จึงทำให้กะโหลกศีรษะ […]

ความแตกต่างคาร์ซีทแบบ ISOFIX และ LATCH SYSTEM

ความแตกต่างคาร์ซีทแบบ ISOFIX และ LATCH SYSTEM

ISOFIX คือ มาตรฐานที่ทำขึ้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็ก และเพิ่มความสะดวกในการใช้งานของคาร์ซีท เป็นความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตรถและผู้ผลิตคาร์ซีทเพื่อเป็นมาตรฐานการใช้งานในอนาคต           ISOFIX เป็นมาตรฐานของ International Organization for Standardization โดยเป็นมาตรฐานสำหรับหัวข้อ ISO 13216-1 เกี่ยวกับเรื่องของการยึดรั้งในตัวรถ ISOFIX เป็นมาตรฐานจุดยึดที่มีติดตั้งในรถยนต์ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกทั้งในยุโรป ญี่ปุ่น หรือบางทีก็ถูกเรียกว่า UCSSS หรือ Universal Child Safety Seat System แต่ในสหรัฐอเมริกาเรียกว่า LATCH หรือ Lower Anchors and Tethers for Children และในแคนาดา ใช้ชื่อว่า CANFIX หรือ Luas Lower Universal Anchorage System Chicco Baby on Board 〡เดินทางปลอดภัยไปกับ ISOFIX ระบบ Latch System คือระบบที่พัฒนาขึ้นที่จะทำให้ง่ายต่อการใช้งานอย่างปลอดภัย โดยระบบ Latch system นี้จะผูกโยงกับจุดยึดสำหรับที่นั่งเด็ก อย่างไรก็ตามในรถของท่านจะต้องมีการติดตั้งระบบจุดยึด (Anchor System) ซึ่งผู้ผลิตเกือบทั้งหมดได้เริ่มผลิตระบบ Anchor System ในรถตั้งแต่ปี ค.ศ. 2002 Children Passenger Safety System […]

CHICCO BABY ON BOARD สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการเลือกซื้อคาร์ซีท

จากข้อมูลของสำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข พบว่าในแต่ละปีจะมีเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ประสบอุบัติเหตุจากการโดยสารรถยนต์ รถปิกอัพ หรือรถตู้ว่า 5500 รายต่อปี หรือ 15 คนต่อวัน เป็นการบาดเจ็บรุนแรงที่ต้องการการนอนพักรักษาตัวหรือสังเกตอาการในโรงพยาบาลประมาณ 1400 คนต่อปี และเสียชีวิตรวมประมาณ 70 คนต่อปี ในจำนวนนี้เป็นรถปิกอัพกว่า 1190 ราย และรถยนต์ทั่วไปอีก 170 ราย

ความแตกต่างคาร์ซีทแบบ ISOFIX และ LATCH SYSTEM

ความแตกต่างระหว่างระบบ ISOFIX และระบบ LATCH ระบบ ISOFIX คือ มาตรฐานที่ทำขึ้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็ก และเพิ่มความสะดวกในการใช้งานของเบาะนั่งสำหรับเด็ก เป็นความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตรถและผู้ผลิตเบาะนั่งสำหรับเด็ก เพื่อเป็นมาตรฐานการใช้งานในอนาคต ระบบ Latch System คือระบบที่พัฒนาขึ้นที่จะทำให้ง่ายต่อการใช้งานอย่างปลอดภัย โดยระบบ Latch system นี้จะผูกโยงกับจุดยึดสำหรับที่นั่งเด็ก อย่างไรก็ตามในรถของท่านจะต้องมีการติดตั้งระบบจุดยึด (Anchor System) ซึ่งผู้ผลิตเกือบทั้งหมดได้เริ่มผลิตระบบ Anchor System ในรถตั้งแต่ปี ค.ศ.2002