ลงทะเบียนรับประกันสินค้า

กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง และ ครบถ้วน เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านในการรับประกันสินค้า
Please fill the below box request information for your product warranty: The Name & Photo of Receipt will be recorded when you upload file and submit.

*เงื่อนไขจำนวนปีรับประกัน จะยึดตามข้อมูลเงื่อนไขการรับประกันเท่านั้น (สามารถดาวน์โหลด ข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้านล่างฟอร์ม เพื่อดูระยะเวลารับประกัน)
The condition year of the warranty period follows the only information from the warranty condition. (Load the file below to get the information)

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

  เลือกแบรนด์ / Brand

  วันที่ซื้อสินค้า / Date of Purchase

  ชื่อผู้ซื้อ / Name

  เบอร์โทรศัพท์ / Contact Phone Number

  วันเกิดลูก / Kid Birthday

  ชื่อสินค้า / Product Name

  รหัสสินค้า / SKU "ใช้ข้อมูลจาก สคบ. บนกล่องสินค้า (Packaging) ในการลงทะเบียน"

  สถานที่ซื้อ / Place of Purchase

  กรุณาอัพโหลดใบเสร็จ / Please upload your receipt ลูกค้าออนไลน์สามารถใช้ใบจัดส่งสินค้าได้ (รองรับ .jpg .jpeg .png .pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB)

  ส่งหลักฐาน / Submit