การรับประกันสินค้า Graco & Chicco และ บริการหลังการขาย

การรับประกันสินค้า Graco

การรับประกันสินค้า Graco & Chicco และ บริการหลังการขาย

การรับประกันสินค้า Graco

ลูกค้าและความปลอดภัยคือหัวใจสำคัญในการบริการของเรา

บริษัท คิดโด แปซิฟิค จำกัด มีการรับประกันสินค้า ประกันอุบัติเหตุ และการบริการหลังการขายสำหรับลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา หากลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับสินค้า ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการรับบริการหลังการขาย สามารถติดต่อได้ที่

ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

การรับประกันโครงสร้างสินค้า 3 ปี

เมื่อซื้อสินค้าประเภทคาร์ซีท รถเข็น และเปลนอนเด็ก แบรนด์

บริการทำความสะอาดและดูแลรักษาคาร์ซีท, รถเข็น และเปลนอนเด็ก

เมื่อซื้อสินค้าประเภทคาร์ซีท รถเข็นเด็ก และเปลนอนเด็ก มูลค่าครบ 10,000 บาทขึ้นไป

รับฟรี บัตรซัก มูลค่า 3,200 บาท 

การรับประกันสินค้า Graco & Chicco สำหรับอุบัติเหตุคาร์ซีท 

คารซีทแบรนด์ Chicco และ Graco รับประกันเปลี่ยนคาร์ซีทตัวใหม่

เมื่อเกิดอุบัติเหตุครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี หลังจากวันที่ซื้อ

เงื่อนไขการรับประกัน

1. การรับประกันอุบัติเหตุนี้สำหรับคาร์ซีทยี่ห้อ Chicco และ Graco เท่านั้น

2. การรับประกันอุบัติเหตุนี้ครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ซื้อ (เริ่มตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2561 เป็นต้นไป)

3. ต้องมีหลักฐานเอกสารต่างๆ ดังนี้

  • 3.1 บัตรรับประกันสินค้าที่ออกให้โดยบริษัท คิดโด แปซิฟิค จำกัด
  • 3.2 ใบแจ้งความ ที่ระบุรายละเอียดลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ และความเสียหายที่ชัดเจน
  • 3.3 รูปถ่ายคาร์ซีทรุ่นเดียวกับที่ระบุในใบรับประกันสินค้า ระบุอยู่ในใบแจ้งความ

โดยลักษณะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจะต้องอยู่ในเกณฑ์ความเสียหาย ดังนี้

– มีความเสียหายต่อโครงสร้างของรถยนต์มากกว่า 30% หรือมีการทำงานของ Airbag ภายในห้องผู้โดยสาร

– ต้องมีคาร์ซีทรุ่นเดียวกับที่ระบุในใบรับประกันสินค้าติดตั้งในขณะเกิดอุบัติเหตุ และมีเด็กโดยสารนั่งบนคาร์ซีทขณะเกิดอุบัติเหตุ

4. การจัดเปลี่ยนคาร์ซีทตัวใหม่จะเป็นการเปลี่ยนเฉพาะโครงสร้างของคาร์ซีทเท่านั้น ไม่รวมถึงผ้าคลุม เบาะรอง และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ

5. ขอสงวนสิทธิ์ปฎิเสธการพิจารณาการเปลี่ยนคาร์ซีทในกรณี ดังต่อไปนี้

  • 5.1 สินค้าที่ไม่มีใบรับประกันมาแสดง
  • 5.2 ไม่มีหลักฐานการแจ้งความที่ชัดเจนมาแสดง
  • 5.3 ไม่มีรูปถ่ายสภาพรถ และคาร์ซีทที่เกิดอุบัติเหตุมาแสดง

(การแจ้งความเท็จถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137)

  • 5.4 ไม่มีเด็กโดยสารนั่งบนคาร์ซีทขณะเกิดอุบัติเหตุ
  • 5.5 บริการนี้สำหรับคาร์ซีทแบรนด์ Chicco และ Graco ทุกรุ่นที่ซื้อจากร้าน Kiddoland Baby (ทุกสาขา), ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ, ร้านค้าและตัวแทนจำหน่าย อย่างเป็นทางการในประเทศไทยเท่านั้น
  • 5.6 สำหรับคาร์ซีทที่นำเข้ามาเองหรือคาร์ซีทที่ซื้อจากร้าน Pre-order ร้านหิ้วไม่สามารถใช้สิทธิ์ร่วมการประกันนี้ได้

6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าในกรณีทีสินค้านั้นไม่มีจำหน่ายแล้ว โดยทางบริษัทจะพิจารณาเปลี่ยนสินค้าให้ในรุ่นที่ราคาและคุณสมบัติเทียบเท่ากับสินค้ารุ่นที่ระบุในใบรับประกัน ผลการพิจารณาของ บริษัท คิดโด แปซิฟิค จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด

7. รับสิทธิ์การรับประกันอุบัติเหตุ ต้องนำส่งที่สำนักงานใหญ่ บริษัท คิดโด แปซิฟิค จำกัด เท่านั้น

การส่งสินค้าเพื่อเข้ารับบริการหลังการขาย

สำหรับลูกค้าที่ต้องการส่งสินค้าเพื่อเข้ารับบริการหลังการขาย

สามารถนำส่งได้ที่ร้านค้าจัดจำหน่ายใกล้เคียงท่าน

หรือที่บริษัทของเรา

——  Return Policy  ——

——  Chico Official ——