สินค้าทุกแบรนด์ที่ขายบน Website Kiddo Pacific  นำเข้าและจัดจำหน่าย โดยบริษัท Kiddo Pacific  เป็นสินค้าลิขสิทธ์แท้ หากเกิดความผิดพลาดที่เกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า ท่านสามารถเปลี่ยน/คืนสินค้าได้ตามเงื่อนไขด้านล่างนี้

การเปลี่ยนสินค้าจากบริษัท Kiddo Pacific

1.ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ดังนี้ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงกับรายละเอียดในใบสั่งซื้อ 2.สินค้ามีการแตกหักชำรุดจากตัวสินค้าเองหรือจากการขนส่ง หรือมีการสูญหายจากการขนส่ง

3.สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ หลังจากเปิดกล่องและไม่มีการใช้งาน หรือชำรุดเสียหายจากการใช้งานของผู้ซื้อ (หากสินค้าไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน/คืนสินค้า)

4.ลูกค้าจะต้องเก็บกล่องและรูปสินค้าที่มีปัญหา พร้อมแสดงหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า

5.เมื่อได้รับคำขอเปลี่ยน/คืนสินค้าจากลูกค้าแล้ว ทางบริษัทจะทำการตรวจสอบความถูกต้องและจะติดต่อกลับไปแจ้งกระบวนการทางเบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมลล์

หมายเหตุ ลูกค้าต้องติดต่อแจ้งเปลี่ยนคืนสินค้ากับแผนกบริการหลังการขาย  ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับสินค้า

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า