รับประกัน 6 เดือน

กรุณากรอกข้อมูลการของท่านให้ครบถ้วนเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านในการรับประกันสินค้า
Please fill in the below required information for your product warranty. The name and photo will be recorded when you upload files and submit this form.

  BRAND : Toys

  วันที่ซื้อสินค้า / Date of Purchase
  ระยะเวลารับประกันสินค้า / Warranty Period
  ชื่อผู้ซื้อ / Name
  อีเมล / E-Mail
  โทร / Tel
  แบรนด์สินค้า / Products Brand
  รหัสสินค้า / SKU
  ชื่อสินค้า / Product Name
  สถานที่ซื้อ / Channel of Purchase
  Please upload your receipt/ กรุณาอัพโหลดใบเสร็จสินค้า
  *** Child's birth date (For product warranty) วันกำหนดคลอด(( สำหรับการรับประกันสินค้า)

  โหลดเงื่อนไขการรับประกันสินค้า