โรงพยาบาลเด็ก Archives - Kiddo Pacific

Tag Archives: โรงพยาบาลเด็ก

มอบคาร์ซีท Kiddo Pacific ให้กับสถาบันพัฒนาเด็กและครอบครัว

มอบคาร์ซีท

มอบคาร์ซีท Kiddo Pacific ให้กับสถาบัน แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล เนื่องในงานแถลงข่าว “ม.มหิดลห่วงใย เด็กปลอดภัย เมื่อใช้คาร์ซีท” ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง ห้องนิทรรศการ ลานเพลิน ชั้น 2 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล. แถลงข่าวโดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล   บริษัท คิดโด แปซิฟิค จำกัด ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการบรรยาย และ โครงการเพื่อความปลอดภัยของเด็ก และ ครอบรัว จากคาร์ซีท ชื่องาน” “ม.มหิดลห่วงใย เด็กปลอดภัย เมื่อใช้คาร์ซีท” และ ได้ทำการบริจาคผลิตภัณฑ์คาร์ซีทสำหรับเด็กให้กับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล โดยผลิตภัณฑ์ที่ร่วมบริจาค ได้แก่ 3 แบรนด์ดัง ได้แก่ Chicco , Graco และ […]