กิจกรรมเพื่อสังคม Archives - Kiddo Pacific

Tag Archives: กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม

“Kiddo Pacific ร่วมปันน้ำใจให้น้อง”มอบความสุข วันเด็กแห่งชาติ “62

“Kiddo Pacific ร่วมปันน้ำใจให้น้อง”มอบความสุข วันเด็กแห่งชาติ “62

1.ศูนย์เยาวชนคลองเตย  2.โครงการไครอยากไปยกมือขึ้น 3.ศูนย์เยาชนจตุจักร 4.ชุมชนเอื้ออารีย์ 5.โรงเรียนอนุบาลสายทิพย์ 6.ศูนย์เยาวชนวชิรเบญจทัส 7.ศูนย์เยาวชนบางนา 8.สน.คลองตัน 9.ศูนย์เยาวชนหลักสี่ 10.ห้องสมุดลาดกระบัง 11.วัดดอกไม้ 12.ชุมชนมุสลิมพัฒนาบ้านป่า บริษัทคิดโด แปซิฟิค จำกัด ผู้นำเข้า และ จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของใช้แม่และเด็กของเล่นเด็กแบรนด์ดัง  มอบความสุข วันเด็กประจำปี  2562 โดยมอบ อุปกรณ์ของเล่น สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ให้แก่โรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ รวม 12 แห่ง ได้แก่ 1.ศูนย์เยาวชนคลองเตย 2.ศูนย์เยาวชนจตุจักร 3.ชุมชนเอื้ออารีย์ 4.โรงเรียนอนุบาลสายทิพย์ 5.โครงการไครอยากไปยกมือขึ้น 6.ศูนย์เยาวชนวชิรเบญจทัส 7.ศูนย์เยาวชนบางนา 8.สน.คลองตัน 9.ศูนย์เยาวชนหลักสี่ 10.ห้องสมุดลาดกระบัง 11.วัดดอกไม้  12.ชุมชนมุสลิมพัฒนาบ้านป่า  ภายในงานจะมีกิจกรรมความสุข สนุกสนานให้น้องๆได้ร่วมกิจกรรมมากมาย โดยหวังว่าการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแต่ละหน่วยงานจัดขึ้นนี้ จะสร้างขวัญและกำลังใจให้น้องๆ ได้มีความสุขในงานวันเด็ก และเด็กๆจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป

“Kiddo Pacific ร่วมปันน้ำใจให้น้อง” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตวิทยาคาร จังหวัดกาญจนบุรี

“Kiddo Pacific ร่วมปันน้ำใจให้น้อง” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตวิทยาคาร จังหวัดกาญจนบุรี

บริษัทคิดโด แปซิฟิค จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของใช้แม่และเด็กแบรนด์ดัง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการปันน้ำใจให้น้อง ’61 นำพนักงานจิตอาสาเดินทางไปมอบสิ่งของเครื่องใช้ ของเล่น และอุปกรณ์ทางการเรียน เพื่อให้กำลังใจน้องๆ และสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตวิทยาคาร จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 57 คน (รวมเด็กเล็ก) เข้าร่วมโครงการอย่างอบอุ่น