Paw Patrol The Movier 3D Puzzle Erasers ยางลบ - Kiddo Pacific

Paw Patrol The Movier 3D Puzzle Erasers ยางลบ

    Original price was: ฿195.00.Current price is: ฿156.00.

    ยางลบ Paw Patrol The Mighty Movie 3D ยางลบตัวละคร Paw Patrol the Mighty Movie เพิ่มความสนุกในการใช้งานยางลบ แถมยังทนทาน ใช้สำหรับลบการเขียนจากดินสอที่ผิดพลาด พกพาง่าย ไปใช้งานได้ทุกที่  ยางลบตัวละคร Paw Patrol the Mighty Movie มีความสูงประมาณ 2 นิ้วและทำจากยางที่ทนทาน ยางลบเหล่านี้เพิ่มความสนุกสนานและความตื่นเต้นให้กับอุปกรณ์การเรียน ของเจ้าตัวน้อย เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบ และ สะสม Paw Patrol
    Paw Patrol The Movie 3D Puzzle Erasers These erasers are a great way for kids to have fun and be creative. They can put together the puzzle erasers and then use them to erase their mistakes. The erasers are also very durable and can withstand a lot of use. The Paw Patrol Erasers are approximately 2 inches tall and are made of durable rubber. These erasers are a great way to add some fun and excitement to your child’s school supplies. They are also a great way to show your love of PAW Patrol

    0 in stock

    SKU: PI120PAWM12110