Abacus Vr Gift Box – Animals! ชุดเรียนรู้สัตว์โลกเสมือนจริง

฿2,516.00

ค้นพบอาณาจักรของสัตว์อย่างไม่เคยเป็นมาก่อนด้วยชุดของขวัญหรูหรานี้ ประกอบด้วยหนังสือ DK ที่เนื้อหาและภาพประกอบถึง 96 หน้า จาก Penguin Random House กับสิ่งมีชีวิตมากมาย ใช้แว่นตา VR ที่รวมอยู่ในชุดของขวัญ เพื่อเปิดใช้งานประสบการณ์เสมือนจริงมากกว่า 40 รายการ ค้นพบที่อยู่อาศัย พฤติกรรมในการกินและการผสมพันธุ์ กลยุทธ์การล่าสัตว์ การอนุรักษ์และช่วยเหลือสัตว์ เป็นต้น ชุดของขวัญโลกเสมือนจริงนี้ ยังประกอบด้วย ชุดสเก็ตสิลปะ ที่มีเครื่องมือในการสร้างศิลปะของคุณเอง!

5 in stock