Vtech Crawl and Learn Bright Lights Ball

฿1,196.00

  • ผ่านการทดสอบทางด้านความปลอดภัย
  • เวลาลูกน้อยเล่นกลิ้งลูกบอลไปมาช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ
  • ภายในลูกบอลมีมอเตอร์ ลูกน้อยสามารถควบคุมได้ง่าย
  • กดปุ่มเพื่อฟังเสียงเพลง เสียงเลียนแบบสัตว์
  • ประกอบด้วยเสียงเพลง, เมโลดี้, เสียงสัตว์ และประโยคสั้นๆ มากกว่า 50 แบบ
  • มีเพลงร้องตาม 2 เพลง และเมโลดี้ 15 แบบ
  • ทำให้น้องๆ เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลข, รูปทรงชนิดต่างๆ
    Shop ผ่าน Lazada >> Shop ผ่าน Shopee >> Shop ผ่าน Line >>

28 in stock