4M KIDZ LABS GROW YOUR CRYSTAL GEODES ชุดของเล่นคริสตัล - Kiddo Pacific

4M KIDZ LABS GROW YOUR CRYSTAL GEODES ชุดของเล่นคริสตัล

Original price was: ฿695.00.Current price is: ฿556.00.

• ชุดของเล่นสำหรับเสริมสร้างทักษะและเรียนรู้ 4M
• ชุด ของเล่น 4M Kidz Labs Grow Your Crystal Geodes
• สร้างสรรค์จินตนาการด้วยกิจกรรมสนุก ๆ ดดยการสร้างคริสตัลที่สวยงามขึ้น
• ด้วยการทดลองทางเคมีที่สนุกสนานและน่าตื่นเต้น
• ด้วยชุดของเล่นนี้! จะให้ความสนุกสนานไม่มีที่สิ้นสุดและจะกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
• มีคำแนะนำในการประกอบรายละเอียด
• ท้าทายจินตนาการของเด็กด้วยของเล่นและชุดของเล่น จาก 4m

Shop ผ่าน Lazada >> Shop ผ่าน Shopee >> Shop ผ่าน Line >>

55 in stock