KIDZ LABS GREEN SCIENCE WEATHE ของเล่นทดลองสภาพอากาศ - Kiddo Pacific

KIDZ LABS GREEN SCIENCE WEATHE ของเล่นทดลองสภาพอากาศ

Original price was: ฿795.00.Current price is: ฿636.00.

• ชุดของเล่นสำหรับเสริมสร้างทักษะและเรียนรู้ 4M
• ชุด 4M Weather Science
• ชุดทดลองสภาพอากาศ
• เป็นชุดทดลองการทำงานของสภาพอากาศว่าเป็นอย่างไร
• คุณสามารถทดลองใช้ไฟฟ้าสถิตย์ซึ่งเป็นสาเหตุของฟ้าผ่า
• สร้างแบบจำลองวัฏจักรของน้ำบนเดสก์ท็อป
• ชมกระแสลมที่ก่อให้เกิดลมและศึกษาปรากฏการณ์เรือนกระจกและฝนกรด รายการนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 8 ปี
• การทดลองนี้ใช้แอลกอฮอล์ต้องมีการดูแลผู้ใหญ่ตลอดเวลา

Shop ผ่าน Lazada >> Shop ผ่าน Shopee >> Shop ผ่าน Line >>

39 in stock