4M KIDZ LABS ANTI GRAVITY MAGLEV ชุดของเล่นแรงโน้มถ่วง - Kiddo Pacific

4M KIDZ LABS ANTI GRAVITY MAGLEV ชุดของเล่นแรงโน้มถ่วง

Original price was: ฿995.00.Current price is: ฿796.00.

• ชุดของเล่นสำหรับเสริมสร้างทักษะและเรียนรู้ 4M
• ชุด ของเล่น 4M Kidz Labs Anti Gravity Maglev
• เรียนรู้เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงและเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการปล่อยแม่เหล็กด้วยชุดของเล่นที่น่าสนใจและสนุกสนาน
• สร้างดินสอที่สามารถลอยและหมุนกลางอากาศ
• สร้างแบบจำลองแม่เหล็กซึ่งอธิบายหลักการทำงานของยานพาหนะที่วิ่งบนพื้นดิน
• ด้วยชุดของเล่นนี้! จะให้ความสนุกสนานไม่มีที่สิ้นสุดและจะกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์
• มีคำแนะนำในการประกอบรายละเอียด
• เหมาะสำหรับเด็กอายุ 8 ปีขึ้นไป
• ท้าทายจินตนาการของเด็กด้วยของเล่นและชุดของเล่น จาก 4m

Shop ผ่าน Lazada >> Shop ผ่าน Shopee >> Shop ผ่าน Line >>

42 in stock