Teamsterz My First JCB Garage ของเล่นโรงรถ เพื่อการเรียนรู้ใ - Kiddo Pacific

Teamsterz My First JCB Garage ของเล่นโรงรถ เพื่อการเรียนรู้ใ

Original price was: ฿2,695.00.Current price is: ฿2,156.00.

  • Teamsterz My First JCB Garage ของเล่นโรงรถ เพื่อการเรียนรู้ในการก่อสร้าง สำหรับ JCB Garage สามารถเล่นได้ในไซต์งานหรือบนพื้นทราย!
  • เหมาะสำหรับการเล่นในจินตนาการเด็ก
  • รายละเอียดที่ยอดเยี่ยมในการออกแบบ
  • ให้โอกาสเล่นตามบทบาทมากมายสำหรับ JCB ตัวน้อยหรือแฟนงานก่อสร้าง
  • สำหรับอายุ 3 ปีขึ้นไป
  • ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท Kiddo Pacific
Shop ผ่าน Lazada >> Shop ผ่าน Shopee >> Shop ผ่าน Line >>

18 in stock