Showing 1–12 of 93 results

คาร์ซีทเด็ก

Kiddo Pacific จัดจำหน่ายคาร์ซีทคุณภาพนำเข้าจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น CHICCO, GRACO และ Cozy N Safe ซึ่งเป็นคาร์ซีทเด็กได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยของเด็กแต่ละวัย พร้อมด้วยดีไซน์เยบง่ายหมาะสำหรับการใช้งาน เพื่อให้ทุกครอบครัวมั่นใจได้ว่าลูกน้อยจะได้รับความ ปลอดภัยสูงสุด คาร์ซีทเด็กจาก Kiddo Pacific เป็นอุปกรณ์เสริมบนรถยนต์ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกน้อยระหว่างเดินทาง ช่วยป้องกันการบาดเจ็บ กรณีเกิดอุบัติหตุที่ไม่คาดฝัน และคาร์ซีทจาก Kiddo Pacific มีการรับประกันโครงสร้างสินค้านาน 3 ปี และกรณีเกิดอุบัติหตุนาน 5 ปี พร้อมเปลี่ยนโครงสร้างฟรี อีกทั้งยังมีบริการให้คำแนะนำการใช้งานที่ถูกวิธี

คาร์ซีทเด็ก คาร์ซีทเด็ก คาร์ซีทเด็ก คาร์ซีทเด็ก

คาร์ซีทเด็ก คืออะไร?

คาร์ซีทเด็ก คือ เบาะเสริมนิรภัยสำหรับเด็ก ซึ่งใช้เสริมเบาะนั่งในรถยนต์ โดยคาร์ซีท สำหรับเด็กจะถูกออกแบบพิเศษ เพื่อรองรับร่างกายเด็กโดยเฉพาะ ช่วยป้องกันหรือบรรเทาอาการบาดเจ็บกรณี เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ อีกทั้งยังช่วยลดอัตราการสียชีวิตได้อีกด้วย คาร์ซีทเด็กดิดรถยนต์ ถือเป็นอุปกรณ์สำคัญ ที่ควรมีติดรถ โดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กทารกหรือเด็กเล็ก
คาร์ซีทเด็กแรกเกิด ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้ เพราะสำหรับเด็กที่มีสรีระเล็กกว่าผู้ใหญ่เป็นอย่างมาก ไม่ สามารถรับแงกระแทกจากถุงลมภัยภายในรถได้ หากกิดอุบัติเหตุแทนที่ถุงลมจะช่วยปกป้องร่างกายเด็ก จะเปลี่ยนมาเป็นอันตรายต่อตัวเด็กได้ ดังนั้นคาร์เด็กจึงเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้เด็กรอดชีวิตได้มากกว่าการคาด เข็มขัดนิรภัยอีกทั้งยังช่วยป้องกันเด็กกระเด็นออกจากด้วรถได้อีกด้วย

วิธีการเลือกคาร์ซีทเด็ก

โดยปกติคาร์ซีทเด็กแบ่งได้ 3 ประเภท ตามอายุ ขนาดตัว และส่วนสูงของเด็ก ดังนั้นคาร์ซีทจึงเป็นอุปกรณ์ที่ ต้องเปลี่ยนตามรูปร่างที่เปลี่ยนไปของเด็กแต่ละวัย โดยเลือกได้ดังต่อไปนี้

 • คาร์ซีทเด็กแรกเกิด เป็นคาร์ซีทแบบหันหน้าเข้าหาเบาะ ซึ่งจะต้องดิดตั้งให้หัน หน้าเข้าเบาะรถยนต์เท่านั้น หมาะสำหรับใช้เป็นคาร์ซีทเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 2 ปี หรือเด็กที่มีขนาดตัวตรงตาม ขนาดคาร์ซีท โดยส่วนใหญ่เมื่อทารกริ่มตั้งศีรษะได้แล้ว หรือส่วนสูงเท่ากับเกณฑ์ที่กำหนด ก็จะต้องเปลี่ยนคาร์ ชีทสำหรับเด็กเล็ก
 • คาร์ซีทเด็กเล็ก เป็นคาร์ซีทแบบหันหน้าเข้าหารถ ดตั้งกับเบาะรถยนต์โดยหันหน้าไป ด้านหน้าตามปกติ เหมาะสำหรับเด็กอายุ 2-5 ปี ขึ้นไป หรือเด็กที่มีขนาดตัวตามกำหนด โดยมีเข็มขัดนิรภัยในตัว และสายรัดยืดที่นั่ง ช่วยป้องกันเด็กกระเต็นหลุดจากที่นั่งกรณีเกิดอุบัติเหตุ
 • บูสเตอร์ซีท เป็นคาร์ซีทแบบที่นั่งเสริม เหมาะสำหรับเด็กอาย 5 ปีขึ้นไป โดยคาร์ซีท ประเภทนี้ใช้งานได้ยาวนานถึงอายุ 12 ปีเลยทีเดียว เป็นเบาะเสริมซึ่งช่วยให้คาดเข็มขัดนิรภัยได้เต็มประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น โดยหากเด็กมีความสูง 140 ซม. ขึ้นไป หรือเมื่อเด็กนั่งรถแล้ววางเท้าได้เต็มเท้า จึงเลิกใช้คาร์ซีทและ คาดเข็มขัดนิรภัยตามปกติ

อย่างไรก็ตามปัจจุบันคาร์ซีทรุ่นใหม่ก็ถูกออกแบบให้ใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะใช้เป็นคาร์ซีทเด็ก แรกเกิด ดิดตั้งให้หันหน้าเข้าหาเบาะ ปรับเปลี่ยนเป็นคาร์ซีทเด็กเล็ก ไปจนถึงถอดพนักพิงเพื่อเปลี่ยนเป็นบูสเตอร์ ชีท ซึ่งถือเป็นคาร์ซีทราคาคุ้มค่า ที่น่าลงทุนเพื่อความปลอดภัยของลูกน้อย

ปัจจัยสำคัญในการเลือกซื้อคาร์ซีทเด็ก

นอกจากประเภทของคาร์ซีทเด็กแล้ว ยังมีปัจจัยอื่น 1 อีกหลายด้านที่ต้องให้ความสำคัญในการเลือกซื้อให้ หมาะสมกับการใช้งาน โดยเลือกพิจารณาได้ตามปัจจัยดังต่อไปนี้

 • มาตรฐานความปลอดภัย เพื่อใหมั่นใจได้ว่าคาร์ซีทที่เลือกซื้อนั้นช่วยเสริมความ ปลอดภัยให้กับลูกน้อย ควรเลือกคาร์ซีทที่มีใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัย จากองค์กรที่น่าเชื่อถือ เช่น Federal Motor Vehicle Safety Standard 213 จากประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เข็มขัดนิรภัย ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยปกป้องเด็ก 1 ควรเลือกคาร์ซีทที่มีเข็ม ขัดนิรภัยแบบ 5 จุด ประกอบด้วยสายรัดไหล่ 2 เส้น สายรัดเอว 2 เส้น และระหว่างขาอีก 1 เส้น ซึ่งจะรัดกุมกว่า เข็มขัดนิรภัยทั่วไปที่มีเพียง 3 จุด
 • ราคา อย่าด่วนตัดสินใจซื้อคาร์ซีทราคาถูก หรือคาร์ซีทเด็กราคาสูงเกินไป เพราะราคา ไม่ใช่ตัวกำหนดมาตรฐานการใช้งน ควรศึกษารายละเอียดคาร์ทแต่ละรุ่นให้ดีเสียก่อน ว่าเหมาะสมกับรถยนต์ หรือรูปร่างของลูกน้อยหรือไม่ เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ข้อควรระวังในการใช้คาร์ซีทเด็ก

 • ขนาดเข็มขัดนิรภัย ควรปรับเข็มขัดนิรภัยให้พอดีกับตัวเด็ก เพื่อไม่ให้เข็มขัด หลวมเกินไป จนตัวเด็กไม่แนบชิดกับเบาะคาร์ซีท ซึ่งหากเกิดอุบัติเหตุจะทำให้คาร์ซีททำงานได้ไม่เต็ม ประสิทธิภาพ
 • ตรวจสอบการใช้งานอยู่เสมอ เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ก่อนออกเดินทางทุกครั้งควร ตรวจสอบก่อนว่ารัดเข็มขัดนิรภัยครบทุกจุดแล้วหรือไม่
 • ไม่วางสิ่งของบนคาร์ซี ไม่ควรวางสิ่งของด่ง ไวับนคาร์ซีทขณะใช้งาน เพราะ สิ่งของแปลกปลอมอาจไปขัดขวางการทำงาน ทำให้ความปลอดภัยลดลงได้
 • สังกตด็กอยู่เสมอ คอยสังเกตเด็ก !อยู่เสมอว่าเผลอถอดเข็มขัดนิรภัยออกเอง หรือ มีสิ่งผิดปกติอื่น ๆ หรือไม่ หากเด็กถอดเข็มขัดรภัยออกระหว่างทาง ควรหยุดรถและจัดการล็อกให้เรียบร้อย

อันตรายจากคาร์ซีทเด็ก มีอะไรบ้าง?

 • คาร์ซีทชำรุด หมั่นตรวจสอบคาร์ซีทเด็กอยู่เสมอว่ามีส่วนไหนที่ชำรุดเสียหาย หรือผิดปกติหรือไม่ หากพบเห็นควรส่งซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันที
 • การดิดตั้งคาร์ซึทผิดวิธี ควรดิดตั้งคาร์ซีทเด็กตามที่คู่มือระบุ และปฏิบัติตามคำแนะนำ การใช้งานอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของลูกน้อย
 • ใช้คาร์ซีทไม่เหมาะกับร่างกายเด็ก ควรใช้คาร์ซีทที่เหมาะสมกับร่างกายและความสูง ของเด็ก ไม่ควรเปลี่ยนประเภทหรือเลิกใช้คาร์ซีทก่อนกำหนด

วิธีการสั่งซื้อคาร์ซีทเด็ก Kiddo Pacific

 • หยิบสินค้าใส่รถข็น เมื่อเลือกคาร์ซีทเด็กหรือคาร์ซีทแรกเกิดที่ถูกใจได้แล้ว กด ปุ่มหยิบใสรถเข็น จากนั้นตรวจสอบดูสินค้าที่ต้องการว่าครบถ้วนหรือไม่ และกดปุ่มชำระเงินได้เลยทันที
 • Checkout กดม Checkout หรือชำาระเงิน เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการสั่งซื้อสินฺคำ สมัคร สมาชิกเพื่อเข้าสู่ระบบ และนยันคำสั่งซื้อ จากนั้นจึงกรอกที่อยู่สำหรับจัดส่ง และกดปุ่มยืนยันคำสั่งซื้อได้เลย
 • ชำระค่าสินค้า ชำระค่าสินค้าผ่านการโอนเงินหรือบัตรเครดิต สำหรับการโอนเงิน จะต้องทำภายใน 7 วัน หากเกินเวลาที่กำหนด ระบบจะทำการยกเลิกรายการสั่งซื้ออัตโนมัติ
 • แจ้งการชำระค่าสินค้า กรณีโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว แจ้ง การโอนเงินได้เลยผ่านเมนูแจ้งการโอนเงิน
 • รรับสินค้า เมื่อชำระค่าสินค้าเสร็จสิ้แล้ว สามารถรอรับคาร์ซีทเด็กที่สั่งซื้อได้เลยที่ บ้าน โดยทางร้านจะทำการจัดส่งสินค้าด้วยระบบขนส่งเอกชน SCG และจะแจ้งเลขที่พัสดุผ่านทางอีเมล สำหรับ พื้นที่กรุงเทพฯ ใช้เวลาในการจัดส่งสินค้าประมาณ 1-2วัน และต่างจังหวัดใช้เวลาประมาณ 2-3 วัน

ทำไมต้องสั่งซื้อคาร์ชีทเด็กกับเรา?

Kiddo Pacific ผู้จัดจำหน่ายคาร์ซีทเด็กที่มีมาตฐานรับรองความปลอดภัย พร้อมบริการหลังการขายที่จะช่วย ให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพ ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกน้อยขณะเดินทาง อีกทั้งยังมีคำแนะนำการใช้งนที่ถูกวิธี เพื่อการใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคาร์ซีทเด็กจาก Kiddo Pacific ยังมีการรับประกัโครงสร้างสินคำนาน 3 ปี กรณีกิดอุบัติหตุรับประกัน 5 ปี พร้อมเปลี่ยนโครงสร้างใหม่โดยไม่มี ค่าใช้จ่าย และมีบริการให้คำแนะนำการติดตั้ง การดูแลรักษาอย่างถูกวิธี พร้อมบริการซักทำความสะอาดฟรี 4 ครั้ง