ผ่านการทดสอบจากหลายสถาบันในเกาหลี

Showing all 10 results

RAYQUEEN (เรย์ ควีน) เครื่องอบเเห้งฆ่าเชื้อ UV ได้ถึง 99.9% มั่นใจได้ว่าปลอดภัยห่างไกลเชื้อโรค เหมาะกับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน ขวดนม จุกนม หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถล้างน้ำทำความสะอาดได้ เช่น ตุ๊กตาขนสัตว์ ของเล่นอีเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์มือถือ รีโมทคอนโทรล ฯลฯ และได้ผ่านการรับมาตรฐานจาก S-Mark ว่าเป็นเครื่องฆ่าเชื้อสำหรับขวดนมได้จริงไม่ใช่เพียงฆ่าเชื้ออุปกรณ์เครื่องครัวหรือสิ่งของอื่นๆได้เท่านั้น นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท คิดโด แปซิฟิค จำกัด


ตัวเครื่องสามารถใช้งานได้นาน