“Kiddo Pacific ร่วมปันน้ำใจให้น้อง” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตวิทยาคาร จังหวัดกาญจนบุรี - Kiddo Pacific

“Kiddo Pacific ร่วมปันน้ำใจให้น้อง” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตวิทยาคาร จังหวัดกาญจนบุรี

“Kiddo Pacific ร่วมปันน้ำใจให้น้อง” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตวิทยาคาร จังหวัดกาญจนบุรี

บริษัทคิดโด แปซิฟิค จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของใช้แม่และเด็กแบรนด์ดัง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการปันน้ำใจให้น้อง ’61 นำพนักงานจิตอาสาเดินทางไปมอบสิ่งของเครื่องใช้ ของเล่น และอุปกรณ์ทางการเรียน เพื่อให้กำลังใจน้องๆ และสนับสนุนโอกาสทางการศึกษา ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวิจิตวิทยาคาร จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 57 คน (รวมเด็กเล็ก) เข้าร่วมโครงการอย่างอบอุ่น