HAPPY DAY WITH KIA และคาร์ซีท CHICCO

ภาพบรรยากาศงาน “Happy Day with KIA”

โดยคาร์ซีท Chicco แบรนด์ดังจากอิตาลี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานสัมนาในหัวข้อ

เรื่องความสำคัญของคาร์ซีท และวิธีการติดตั้งคาร์ซีทแบบ Isofix

หรือติดตั้งแบบสายนิรภัยที่ถูกต้อง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา