GRACO SAFETY INFORMATION & GUIDELINES

ข้อมูลและคำแนะนำด้านความปลอดภัยของแบรนด์เกรโก้

For more than 60 years, Graco continues to

provide innovative baby products to

millions of families.

เป็นเวลากว่า 60 ปีแล้ว

ที่เกรโก้ยังคงมุ่งมั่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก

ด้วยนวัตกรรมใหม่ให้กับครอบครัวนับล้าน

ความปลอดภัยของเด็กคือหัวใจหลักสำคัญในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของเกรโก้ เช่นเดียวกับความปลอดภัยของลูกน้อยในรถที่ต้องให้ความสำคัญมากที่สุด โดยมีข้อกำหนดเฉพาะและมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่เข้มงวดของรัฐบาลเป็นแนวทางในการออกแบบคาร์ซีท เกรโก้มุ่งมั่นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดดังกล่าวเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาตรงตามหรือมากกว่ามาตรฐานที่กำหนด เพื่อช่วยปกป้องลูกน้อยของคุณให้ปลอดภัยทุกขณะการเดินทาง

GRACO’S CRASH TEST FACILITY

เกรโก้มีศูนย์ดำเนินการทดสอบของตัวเองที่เมืองแอตแลนตา รัฐจอร์เจีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อทดสอบการใช้งานตลอดจนพัฒนาคาร์ซีทให้มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานที่กำหนดหรือสูงกว่ามาตรฐานด้านความปลอดภัยสำหรับคาร์ซีทของสหรัฐอเมริกา (Federal Motor Vehicle Safety Standard: FMVSS 213) โดยมีทีมงานและผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยของเด็กที่ผ่านการรับรองแล้วกว่า 90 คน ทุ่มเทความรู้ให้กับชุมชนในการเลือกแบบ ติดตั้ง และการใช้งานคาร์ซีทสำหรับเด็ก คาร์ซีทแบบที่นั่งเสริม และสายรัดนิรภัย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ปกครองมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้งานคาร์ซีท นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญของเรายังได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กโดย ‘Safe Kids Worldwide’ ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่อุทิศเพื่อป้องกันการบาดเจ็บของเด็ก

CARSEAT SAFETY STANDARDS

KEEPING CHILDREN SAFER

ความปลอดภัยที่มากกว่าสำหรับเด็ก

คาร์ซีทที่ดีจะต้องออกถูกออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพและตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยยานยนต์แห่งชาติ (FMVSS) 213 ซึ่งกำหนดโดย National Highway Traffic Administration (NHTSA) โดยเกรโก้ได้กำหนดโปรโตคอลของตัวเองเพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดหรือเกินมาตรฐานเหล่านี้

เกรโก้สนับสนุนสถาบันการศึกษากุมารเวชศาสตร์แห่งอเมริกา (American Academy of Pediatrics: AAP) และแนวทางการรักษาความปลอดภัยในการขับขี่บนทางหลวงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (National Highway Traffic Safety Administration: NHTSA)

AAP ระบุว่าเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีมีโอกาสน้อยกว่า 90% ที่จะได้รับการบาดเจ็บเมื่อนั่งคาร์ซีทแบบหันไปทางเบาะหลัง (Rear-facing) ซึ่งผู้ปกครองควรให้ลูกนั่งคาร์ซีทแบบหันไปทางเบาะหลังจนถึงอายุ 2 ขวบ หรือเมื่อโตเกินความสูงหรือน้ำหนักที่คาร์ซีทรองรับได้ระบุไว้ นอกจากนี้เกรโก้ยังมีสายรัดนิรภัยที่ช่วยให้เด็กนั่งคาร์ซีทแบบหันไปทางเบาะหลังได้ปลอดภัยมากขึ้นจนกว่าน้ำหนักจะถึง 22.67 กิโลกรัม

เมื่อลูกน้อยโตเกินกว่าที่จะนั่งคาร์ซีทแบบหันไปทางเบาะหลังถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนไปใช้คาร์ซีทแบบนั่งไปทางเบาะหน้า (Forward-facing) ด้วยสายรัดนิรภัยแบบ 5 จุด ตามที่ NHTA กำหนดไว้ เมื่อเปรียบเทียบแล้วสายรัดนิรภัยแบบ 5 จุดมีความสัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บสาหัส 28% เกรโก้ยังออกแบบคาร์ซีทที่สามารถปรับสายรัดรองรับน้ำหนักเด็กได้จาก 29.48-36.28 กิโลกรัม

เมื่อเด็กความสูงถึง 144.78 เซนติเมตร อายุ 8-12 ขวบ ผู้ปกครองควรเปลี่ยนให้ลูกนั่งคาร์ซีทแบบที่นั่งเสริมโดยใช้สายรัดนิรภัยรถยนต์ (Belt-Positioning Booster Seat) ซึงจะคาดกับตัวเด็กได้อย่างพอดี

มาตรฐานความปลอดภัย

Graco® ProtectPlus Engineered™

มาตรฐานความปลอดภัยการป้องกันแรงกระแทกรอบด้าน

มาตรฐานความปลอดภัยการป้องกันแรงกระแทกรอบด้านที่เข้มงวดและปลอดภัยมากที่สุดของ Graco ช่วยปกป้องลูกน้อยจากแรงกระแทกจากด้านหน้า แรงกระแทกจากด้านข้าง และแรงกระแทกจากการพลิกคว่ำ และเพิ่มการทดสอบการชนรถยนต์ใหม่ที่จะออกสู่ตลาดตามมาตรฐานความปลอดภัยของ NCAP และการทดสอบอุณหภูมิ ทนต่อสภาพอากาศร้อนจัด หรือเย็นจัด

โดย Graco® ProtectPlus Engineered™ 
ประกอบด้วยมาตรฐานดังนี้

  • ผ่านมาตรฐานการทดสอบและปกป้องแรงกระแทกจากด้านหน้า (Frontal-Impact Tested)
  • ผ่านมาตรฐานการทดสอบและปกป้องแรงกระแทกจากด้านข้าง (Side-Impact Tested)
  • ผ่านมาตรฐานการทดสอบและปกป้องแรงกระแทกจากด้านหลัง (Rear-Impact Tested)
  • ผ่านมาตรฐานการทดสอบว่ามีประสิทธิภาพในการปกป้องแรงกระแทกจากการพลิกคว่ำ (Rollsafe Testing Standard)
  • ผ่านมาตรฐานการทดสอบการชนรถยนต์ใหม่ (New Car Assessment Program (NCAP))
  • ผ่านมาตรฐานการทดสอบว่ามีประสิทธิภาพในการปกป้องแรงกระแทกซ้อน 2 ครั้ง (2X Car Seat Standard)
  • และผ่านการทดสอบอุณหภูมิ ทนต่อสภาพอากาศร้อนจัด หรือเย็นจัด (Extreme Car Interior Temperatures)

นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือมากกว่ามาตรฐานความปลอดภัยของสหรัฐอเมริกาที่บังคับใช้ทั้งหมด คาร์ซีทที่ผ่านมาตรฐาน Graco® ProtectPlus Engineered™ ยังได้รับการทดสอบและปกป้องแรงกระแทกจากด้านข้างด้วยสายรัดแบบ 5 จุด และแบบสายใช้นิรภัยรถยนต์

การป้องกันแรงกระแทกจากด้านข้าง

CAR SEAT USAGE

AGE, HEIGHT AND WEIGHT

ตารางการใช้งานคาร์ซีทของเกรโก้ที่เหมาะสมกับบุตรหลานของคุณตามอายุ ความสูง และน้ำหนักของเด็ก

ควรตรวจสอบข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคาร์ซีทที่นอกเหนือจาก AAP & NHTSA

* ตารางข้างต้นรองรับการใช้งานตามน้ำหนัก ส่วนสูง เฉพาะผลิตภัณฑ์ของเกรโก้เท่านั้น บางรุ่นใช้งานได้ถึง 30 นิ้ว น้ำหนัก 9.97 กิโลกรัม หรือ 13.60 กิโลกรัม

** เพื่อความปลอดภัยสูงสุด AAP แนะนำผู้ปกครองควรให้เด็กนั่งคาร์ซีทแบบหันไปทางเบาะหลังจนกว่าอายุจะถึง 2 ขวบ หรือเมื่อโตเกินความสูงหรือน้ำหนักที่คาร์ซีทรองรับได้ระบุไว้

*** ตารางข้างต้นรองรับการใช้งานตามน้ำหนัก ส่วนสูง เฉพาะผลิตภัณฑ์ของเกรโก้เท่านั้น บางรุ่นใช้งานถึง 45.35 กิโลกรัม

การติดตั้ง

เพื่อให้การติดตั้งคาร์ซีทเป็นไปอย่างง่ายและถูกต้อง เกรโก้ได้จัดทำวิดีโอพร้อมคำแนะนำในการประกอบ และติดตั้งคาร์ซีท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ปกครองมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้งานคาร์ซีท

เรียนรู้เพิ่มเติม:

CAR SEAT EXPIRATION

ระยะเวลาในการใช้งานคาร์ซีท

คาร์ซีทของเกรโก้มีระยะใช้งานตั้งแต่ 6-10 ปี หรือมากกว่าขึ้นอยู่กับคาร์ซีทแต่ละรุ่น โดยสามารถดูวันที่หมดอายุในการใช้งานได้จากป้ายที่ติดอยู่กับคาร์ซีท

เรียนรู้เพิ่มเติม:

http://www.gracobaby.com/en-US/carseat-expiration

บทความเพิ่มเติมที่น่าสนใจสำหรับท่าน

การรับประกันและการบริการหลังการขาย

CHICCO BABY ON BOARD สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการเลือกซื้อคาร์ซีท

CHICCO THAILAND รวมวิดีโอการใช้งานและการติดตั้งคาร์ซีท รถเข็นเด็ก และเปลนอนเด็ก

ความแตกต่างคาร์ซีทแบบ ISOFIX และ LATCH SYSTEM

GRACO SAFETY INFORMATION & GUIDELINES ข้อมูลและคำแนะนำด้านความปลอดภัยของแบรนด์เกรโก้

GRACO BABY THAILAND รวมวิดีโอการใช้งานและการติดตั้งคาร์ซีท รถเข็นเด็ก และเปลนอนเด็ก

Gracobaby Thailand Facebook Page

Chicco Thailand Facebook Page

Kiddo Pacific Facebook Page

Gracobaby USA Website

Chicco USA Website

National Highway Traffic Safety Administration

American Academy of Pediatrics 

Sale!
Out of stock
฿14,396.00
Sale!
Sale!