ลงทะเบียนตัวแทนจำหน่าย

เมื่อท่านดำเนินการ ลงทะเบียนเพื่อเป็นตัวแทนจำหน่ายกับทาง Kiddo Pacific เรียบร้อยแล้ว กรุณารอในการติดต่อกลับเพื่อประสาน และ ดำเนินการเป็นสมาชิกตัวแทนจำหน่าย ในลำดับต่อไป

Kiddo Pacific ขอขอบคุณท่านที่สนใจสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย