มาตรฐานความปลอดภัยของคาร์ซีท

การเลือกซื้อคาร์ซีทหนึ่งตัวนั้น นอกจากไลฟ์สไตล์ คุณสมบัติ และความสะดวกสบายในการใช้งานที่ต้องคำนึงแล้ว อาจไม่เพียงพอที่จะทำให้คุณพ่อคุณแม่มั่นใจได้ว่าคาร์ซีทตัวนั้นมีความปลอดภัยเพียงพอที่จะช่วยปกป้องลูกน้อย สิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงอย่างมากที่สุดคือคาร์ซีทตัวนั้นได้รับการทดสอบ ผ่านมาตรฐานทดสอบ และรับรองว่าปลอดภัยหรือไม่ นั้นก็คือมาตรฐานสากล ที่เป็นการรับประกันว่าได้คาร์ซีทได้ผ่านการทดสอบที่ได้มาตรฐานมาแล้ว

ในปัจจุบันมาตรฐานสากลคาร์ซีทมี 2 แบบ คือ

1. ECE R44/04 Child Restraint Systems (มาตรฐานของสหภาพยุโรป)

2. Federal Motor Vehicle Safety Standard 213 Child Restraint Systems (มาตรฐานประเทศสหรัฐอเมริกา)

มาตรฐาน ECE R44/04 คืออะไร?

คาร์ซีททุกตัวต้องได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ECE R44/04 ว่ามีความปลอดภัยและสามารถปกป้องเด็กในกรณีที่เกิดการปะทะกัน กฎข้อบังคับนี้ได้เริ่มต้นใช้เมื่อปี พ.ศ. 2548 ทำให้ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่าคาร์ซีทมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด ผ่านมาตรฐานและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของสหภาพของยุโรป เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ECE R44/04 โรงงานผู้ผลิตคาร์ซีทต้องอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์ของตนเข้ารับการทดสอบความแข็งแรง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคาร์ซีทแต่ละตัวถูกออกแบบมาให้มีความปลอดภัยอย่างแท้จริง มีปัจจัยหลายประการที่ต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อคาร์ซีทสำหรับบุตรหลานของท่าน คาร์ซีทต้องเหมาะสมกับน้ำหนักและส่วนสูงของเด็ก และได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องตามคำแนะนำของผู้ผลิตแต่ละราย และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมาตรฐาน ECE R44 / 04

คาร์ซีทที่ผ่านมาตรฐานการทดสอบและได้รับมาตรฐาน ECE R44 / 04 จะมีป้ายสีส้ม ซึ่งรวมถึงหมายเลขใบอนุญาต ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตามประเภทการอนุมัติ

ตัวอย่างป้ายมาตรฐาน ECE/04 สำหรับคาร์ซีท Chicco ที่ผ่านมาตรฐาน ECE/04

ECE R44 Child Restraint Systems
(มาตรฐานของสหภาพยุโรป)

Lable สีส้ม กล่องสินค้า/ตัวสินค้า Graco

ECE R44 Child Restraint Systems
(มาตรฐานของสหภาพยุโรป)

วงกลมสีน้ำเงิน กล่องสินค้า Graco

มาตรฐาน ECE R44 / 04 สามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้

Universal (สากล)

คาร์ซีทสามารถใช้ได้กับรถยนต์ทุกคันที่ผลิตตามมาตรฐานสากล

Semi-Universal (กึ่งสากล)

คาร์ซีทจะมีเครื่องหมายกึ่งสากลกำกับอยู่ ในกรณีที่คุณสมบัติบางประการไม่พอดีกับรถยนต์

โดยในเว็บไซต์ของโรงงานผู้ผลิตจะมีรายการรถยนต์ที่คาร์ซีทสามารถใช้ร่วมกันได้

Vehicle Specific Approval (รถยนต์เฉพาะรุ่นที่ได้รับการอนุมัติ)

คาร์ซีทสามารถใช้ได้เฉพาะกับรถยนต์บางรุ่นเท่านั้น โดยสามารถดูรายการได้ที่เว็บไซต์ของโรงงานผู้ผลิต

สิ่งสำคัญควรตรวจสอบประเภทของมาตรฐาน ECE R44 / 04 ให้แน่ใขก่อน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่เพียงแค่คาร์ซีทสามารถใช้งานกับรถยนต์ของท่านได้ แต่ยังรวมไปถึงรถยนต์อื่นๆ ที่ต้องขับไปส่งบุตรหลานของท่านไปโรงเรียน หรือทำกิจกรรมในสถานที่ต่างๆ

U.S.A. | Federal Motor Vehicle Safety Standard No. 213 (FMVSS 213)
Canada | Canadian Motor Vehicle Safety Standard 213

มาตรฐานด้านความปลอดภัยสำหรับคาร์ซีทของสหรัฐอเมริกา (Federal Motor Vehicle Safety Standard: FMVSS 213) เป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่คาร์ซีททุกตัวต้องได้รับการทดสอบ และผ่านมาตรฐานการทดสอบ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ด้านความปลอดภัยเพื่อการจัดจำหน่ายไม่ว่าในระดับใดคาร์ซีทที่คุณตัดสินใจซื้อ คุณจะได้รับคาร์ซีทที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่เข้มงวดแล้ว

มาตรฐาน FMVSS213 มีข้อกำหนดที่ต้องทดสอบคาร์ซีทด้วยความเร็ว 30 ไมล์ต่อชั่วโมง แบบ “Frontal Sled Test” เพื่อจำลองการชน โดยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับบริเวณรอบๆ ศีรษะของคาร์ซีทสำหรับเด็กมีน้ำหนัก 22 ปอนด์หรือน้อยกว่า คาร์ซีทต้องเป็นไปตามมาตรฐานและแรงปลดล็อกหัวเข็มขัด โดยคาร์ซีทต้องมีป้ายที่สามารถมองเห็นได้บนตัวยึด ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบว่าเป็นไปตามมาตรฐานของรัฐบาลกลาง พร้อมทั้งมีคู่มือ คำแนะนำเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งและการใช้งานที่ถูกต้อง ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต และวันที่การผลิต

มาตรฐาน FMVSS
มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล (สามารถดูที่ตัวสินค้า Chicco/ Graco)

ตัวอย่างรูปแบบมาตรฐานที่ติดกล่องสินค้า หรือบนสินค้า

ภาพจาก Chicco Kidfit Car Seat (ใต้เบาะนั่งของสินค้า)

ภาพจาก Graco 4Ever Car Seat (ด้านหลังของสินค้า)

มาตรฐานความปลอดภัย

Graco® ProtectPlus Engineered™

มาตรฐานความปลอดภัยการป้องกันแรงกระแทกรอบด้าน

มาตรฐานความปลอดภัยการป้องกันแรงกระแทกรอบด้านที่เข้มงวดและปลอดภัยมากที่สุดของ Graco ช่วยปกป้องลูกน้อยจากแรงกระแทกจากด้านหน้า แรงกระแทกจากด้านข้าง และแรงกระแทกจากการพลิกคว่ำ และเพิ่มการทดสอบการชนรถยนต์ใหม่ที่จะออกสู่ตลาดตามมาตรฐานความปลอดภัยของ NCAP และการทดสอบอุณหภูมิ ทนต่อสภาพอากาศร้อนจัด หรือเย็นจัด

โดย Graco® ProtectPlus Engineered™ 
ประกอบด้วยมาตรฐานดังนี้

  • ผ่านมาตรฐานการทดสอบและปกป้องแรงกระแทกจากด้านหน้า (Frontal-Impact Tested)
  • ผ่านมาตรฐานการทดสอบและปกป้องแรงกระแทกจากด้านข้าง (Side-Impact Tested)
  • ผ่านมาตรฐานการทดสอบและปกป้องแรงกระแทกจากด้านหลัง (Rear-Impact Tested)
  • ผ่านมาตรฐานการทดสอบว่ามีประสิทธิภาพในการปกป้องแรงกระแทกจากการพลิกคว่ำ (Rollsafe Testing Standard)
  • ผ่านมาตรฐานการทดสอบการชนรถยนต์ใหม่ (New Car Assessment Program (NCAP))
  • ผ่านมาตรฐานการทดสอบว่ามีประสิทธิภาพในการปกป้องแรงกระแทกซ้อน 2 ครั้ง (2X Car Seat Standard)
  • และผ่านการทดสอบอุณหภูมิ ทนต่อสภาพอากาศร้อนจัด หรือเย็นจัด (Extreme Car Interior Temperatures)

นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือมากกว่ามาตรฐานความปลอดภัยของสหรัฐอเมริกาที่บังคับใช้ทั้งหมด คาร์ซีทที่ผ่านมาตรฐาน Graco® ProtectPlus Engineered™ ยังได้รับการทดสอบและปกป้องแรงกระแทกจากด้านข้างด้วยสายรัดแบบ 5 จุด และแบบสายใช้นิรภัยรถยนต์

การป้องกันแรงกระแทกจากด้านข้าง

แหล่งข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม:

https://www.babygearlab.com/dictionary/1042/FMVSS-213
https://incarsafetycentre.co.uk/safety-centre/regulations/

Car Seat Regulations: The United Nations Standard ECE R44/04

http://www.preventinjury.org/Child-Passenger-Safety/About-Child-Safety-Seats/National-Highway-Traffic-Safety-Administration/Federal-Safety-Standards
https://www.federalregister.gov/documents/2005/03/28/05-5962/federal-motor-vehicle-safety-standards-child-restraint-systems
https://cpsboard.org/cps/wp-content/uploads/2015/08/005-213-sum.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3217519/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *