มอบคาร์ซีท Kiddo Pacific ให้กับสถาบันพัฒนาเด็กและครอบครัว

มอบคาร์ซีท

มอบคาร์ซีท Kiddo Pacific ให้กับสถาบัน แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล

เนื่องในงานแถลงข่าว “ม.มหิดลห่วงใย เด็กปลอดภัย เมื่อใช้คาร์ซีท”
ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้อง ห้องนิทรรศการ ลานเพลิน ชั้น 2
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล.
แถลงข่าวโดย 📍รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการ
 
บริษัท คิดโด แปซิฟิค จำกัด ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการบรรยาย และ โครงการเพื่อความปลอดภัยของเด็ก และ ครอบรัว จากคาร์ซีท ชื่องาน” “ม.มหิดลห่วงใย เด็กปลอดภัย เมื่อใช้คาร์ซีท” และ ได้ทำการบริจาคผลิตภัณฑ์คาร์ซีทสำหรับเด็กให้กับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล โดยผลิตภัณฑ์ที่ร่วมบริจาค ได้แก่ 3 แบรนด์ดัง ได้แก่ Chicco , Graco และ Cozy N Safe จำนวน 12 ตัว รวมมูลค่าการบริจาคทั้งสิ้น 123,840 บาท
 
กิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยของเด็กและสนับสนุนสวัสดิภาพเด็ก ในฐานะพลเมืององค์กรที่มีความรับผิดชอบ บริษัท คิดโด แปซิฟิค จำกัด
ตระหนักถึงความสำคัญของการสนับสนุนโครงการสวัสดิการชุมชนและตอบแทนสังคม ด้วยการบริจาคผลิตภัณฑ์คาร์ซีทสำหรับเด็ก บริษัทหวังว่าจะมีส่วนช่วยให้เด็กเล็กและครอบครัวในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดี
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทยที่มุ่งเน้นการพัฒนาเด็กและสวัสดิการครอบครัว
การบริจาคจะช่วยสถาบันในการส่งเสริมความปลอดภัยของเด็กและยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและครอบครัวในประเทศ
โดยมีตัวแทนจากบริษัท คิดโด แปซิฟิค จำกัด และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันได้รับการตอบรับและชื่นชมการบริจาคอย่างอบอุ่น
และผู้จัดงานแสดงความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการริเริ่มดังกล่าวต่อไปในอนาคต
 
บริษัท คิดโด แปซิฟิค จำกัด เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์คาร์ซีทสำหรับเด็กในประเทศไทย และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความปลอดภัยของเด็กและสนับสนุนโครงการสวัสดิการชุมชน
บริษัทได้ดำเนินกิจกรรม CSR ดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมโดยรวมให้อยู่ดีมีสุข