ประกาศรับสมัครลงแข่ง ” Pokemon Mini Battle” ลูกข่าง สปินไฟท์เตอร์

 

ประกาศรับสมัครลงแข่ง ” Pokemon Mini Battle” ลูกข่าง สปินไฟท์เตอร์ 

 รับสมัครเด็กๆอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

 

📝สมัครผ่านทางออนไลน์ : https://forms.gle/tqzNiJLHmp8J9reg9

  • ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องใช้ Pokemon Spin Fighter เท่านั้น!
  • แสดงใบเสร็จสินค้า Pokemon Spin Fighter ที่ใช้ในการแข่งขันเพื่อยืนยัน และลงทะเบียนตามวันเวลา สถานที่กำหนด
  • การแข่งขันจะให้ประลอง สปีนไฟเตอร์ 3 รอบ ชนะ 2 ใน 3 เพื่อคัดผู้ชนะในแต่ละคู่มา Battle กันอีกรอบจนเหลือ ผู้ชนะเพียงคนเดียว
  • ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้ สปีนไฟเตอร์ลงแข่งได้แค่ 2 ลูกเท่านั้น
  • ผู้ชนะจะได้รับรางวัลตามที่แจ้งแล้วได้สิทธิ์ในการลงแข่งขันระดับภาค และระดับต่อไป
  • การตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
    (เวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์)

 

ผู้ชนะรับรางวัล

Pokemon Spin Fighter Deluxe Set สปินไฟท์เตอร์ลูกข่างโปเกมอนพร้อมกับสนามประลองมูลค่า 1,295 บาท