Leap Frog หนังสือส่งเสริมการอ่าน Dino Delightful Day Book

฿1,996.00

Leap Frog หนังสือส่งเสริมการอ่าน Dino Delightful Day Book

• Dino Delightful Day Book หนังสือส่งเสริมการอ่าน เรียนรู้เกี่ยวกับตัวอักษร และคำต่างๆ
• ตัวอักษรและคำต่าง ๆ ถูกถักทอเป็นเรื่องราวตามลำดับตัวอักษรด้วยเสียงที่ออกเสียงเพื่อแนะนำ ABC ให้กับลูกน้อยของคุณผ่านนิทาน
• มีจำหนวน 16 หน้า สามารถพลิกเพื่อฟังเรื่องราวที่อ่านออกเสียง พร้อมเพลิดเพลินกับการเล่นดนตรีโดยการบรรเลงเพลงด้วยเสียงที่สนุกสนานและโน้ตดนตรี
• กดปุ่มแสงขึ้นเพื่อฟังชื่อตัวอักษร เสียงตัวอักษร และคำศัพท์จากเรื่องราว
• ปุ่มตัวเลขที่อยู่ด้านหลังของ DINO จะช่วยสอนการนับและการจดจำตัวเลขตั้งแต่หนึ่งถึงสิบ ทำให้ให้เด็กๆ มีทักษะการอ่านเร็ว

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท คิดโด แปซิฟิค จำกัด

20 in stock