ABC Me Nesting Boxes

฿600.00

Skip hop ABC Me Nesting Boxes บล็อคกระดาษ ABC สีสันสดใส เต็มไปด้วยวิธีการเรียนรู้และเล่นมากมายในชุดกล่องมีที่แข็งแรง ทั้งหมด 10 ชิ้น ช่วยให้เด็ก ๆ เรียนรู้ตัวอักษร ตัวเลข คำศัพท์และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยวางเรียงต่อกัน หรือสร้างเป็นหอคอย
•ทักษะการทำงานร่วมกัน
•การรับรู้วัตถุ
•การประสานงานมือตา
•ทักษะการเคลื่อนไหวที่ดี

มีสินค้าอยู่ 10