Fisher Price รถขาไถ Ride On Music Parade

฿2,995.00 ฿1,995.00

รถขาไถ Ride On พัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ (Gross Motor Skills) คือกล้ามเนื้อบริเวณลำตัว แขน ขา รวมไปถึงความสัมพันธ์กันของอวัยวะต่างๆ ทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่จะช่วยให้เด็กๆ รู้จักการทรงตัว สร้างสมดุลให้กับร่างกายได้ มีความแข็งแรง มีความทะมัดทะแมง ความไวในการเปลี่ยนท่าทาง

มีสินค้าอยู่ 10