Vtech ของเล่น นาฬิกา Kidizoom Smartwatch – Pink

฿2,396.00

Vtech ของเล่น นาฬิกา Kidizoom Smartwatch – Pink

Vtech ของเล่น นาฬิกา Kidizoom Smartwatch – Pink

นาฬิกาข้อมือ Vtech Kidizoom Smartwatch ที่สามารถเป็นได้ทั้งนาฬิกาและกล้องถ่ายรูป

• หน้าปัดนาฬิกาบอกเวลาได้ทั้งแบบอะนาล็อกและดิจิตอล และสามารถปรับแต่งหน้าปัดได้ถึง 55 แบบ

• หน้าจอเป็นระบบสัมผัสทัชสกรีน

• ประกอบด้วยกล้องถ่ายภาพ 2 ตัวคือ Side Camera และ Selfie Camera

– สามารถถ่ายได้ทั้งภาพนิ่งและบันทึกวีดีโอ

– โหมดการปรับแต่งภาพและวีดีโอ Silly Yourself

Out of stock