Showing all 8 results

Motorola โมโตโรลา Baby Monitor ที่มียอดขายเป็นอันดับหนึ่งทั้งในสหรัฐอเมริกา และทวีปยุโรป จากประสบการณ์การผลิตอุปกรณ์สื่อสารมานานกว่า 86 ปี โมโตโรลาได้พัฒนา และปรับปรุงเบบี้มอนิเตอร์โดยออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย และตอบโจทย์คุณพ่อและคุณแม่ อีกทั้งยังผ่านการรับรองมาตรฐานจากยุโรป