Showing the single result

Fisher-Price (ฟิชเชอร์-ไพร์ส )แบรนด์ดังจากสหรัฐอเมริกา ของเล่นเพื่อการพัฒนาการ  และทักษะในการเคลื่อนไหวต่างๆ สำหรับเด็กทุกช่วยวัย ซึ่งได้ก่อนตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1930 เราออกแบบผลิตของเล่นสำหรับเด็กมา  ยาวนานมากกว่า 90ปี และยังคงพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ ได้ตระหนักถึงกระบวนการผลิดโดยได้เลือกใช้วัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก โดยของเล่นทุกชิ้นได้ผ่านรับรองจากมาตรฐานสากล เพื่อความมั่นใจของผู้ปกครอง

Sale!
Out of stock
฿2,995.00