Vtech Tiny Touch Phone /12-36

Vtech Tiny Touch Phone /12-36

  • โทรศัพท์มือถือของเล่นสำหรับเด็ก
  • ซึ่งช่วยพัฒนาทักษะทางด้านตัวเลข สี ดนตรี ภาษาอังกฤษรูปทรง สายตาและการหยิบจับ
  • กดปุ่มรูปโทรศัพท์เพื่อเปลี่ยนเลือกเล่นได้ 3 หมวด กดปุ่มบน
  • โทรศัพท์เพื่อเรียนในเรื่องสี ตัวเลขและรูปทรงสนุกสนานไปกับ
  • การฟังประโยคหรือบทสนทนาทางโทรศัพท์ เลือกได้ 2 ภาษา : อังกฤษและจีน

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท คิดโด แปซิฟิค จำกัด