Dance N’ Slng Zoo/ Learn & Dance Interactive Zoo

Dance N’ Slng Zoo/ Learn & Dance Interactive Zoo

• ของเล่นรูปลิงน้อยสีสันสดใส
• มีดนตรีไพเราะ ๆ 5 เพลง
• ลิงน้อยเต้นไปมาหรือใช้จอยสติ๊กขยับแขนขาเจ้าลิงได้
• เลือกเล่นได้ 2 หมวด : หมวดการเรียนรู้และหมวดดนตรี
• สอนเกี่ยวกับสัตว์และสี

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท คิดโด แปซิฟิค จำกัด