ของเล่น Disney Little Beats Drum

Disney Little Beats Drum

ทักษะความรู้สึกและประสาทสัมผัส – แสงไฟกระพริบพร้อมกับดนตรีช่วยกระตุ้นความสนใจของเด็ก
ทักษะด้านการอยากรู้อยากเห็น – เสียงเพลงจะกระตุ้นทักษะด้านการอยากรู้อยากเห็นของเด็ก ด้ามจับถนัดมือ
– แผ่นกลองสีสันสดใสจำนวน 4 แผ่น
– ปุ่มเปิด/ ปิด และปรับระดับเสียง
– ปุ่มกด 5 ปุ่มมาพร้อมแสงไฟกระพริบ และเสียงต่างๆ
– เสียงกลอง
– เสียงกลองเซ็ต
– Pre-programmed music
– เสียงจังหวะดนตรี
– เสียงสัตว์

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดย บริษัท คิดโด แปซิฟิค จำกัด