ของเล่น ประปุกออมสิน Peppa Pig Coin Bank 6.5″ Peppa Pig

ของเล่น ประปุกออมสิน Peppa Pig Coin Bank 6.5″ Peppa Pig

• ของเล่น กระปุกออมสิน Peppa Pig
• ตัวละครจาก Peppa Pig
• ขนาดสูงประมาณ 6.5 นิ้ว
• มีช่องหยอดตังค์อยู่ด้านบน
• ด้านล่างจะมีฝาเปิด-ปิดได้
• ลิขสิทธิ์จาก Peppa Pig

นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทคิดโด แปซิฟิค จำกัด