ของเล่น ประปุกออมสิน Peppa Pig Coin Bank 5.5? George

• ของเล่น กระปุกออมสิน George
• ตัวละครจาก Peppa Pig
• ขนาดสูงประมาณ 5.5 นิ้ว
• มีช่องหยอดตังค์อยู่ด้านบน
• ด้านล่างจะมีฝาเปิด-ปิดได้
• ลิขสิทธิ์จาก Peppa Pig